Vem kontrollerar värdetransporterna?

I debatten efter värdetransportföretaget Panaxias fiffel med kundernas pengar har det rests krav på bättre kontroll. Det må så vara för värdetransportverksamheten tillämpar regelverket kring 1974-års lag om bevakningsföretag. Den föreslogs ändrad och skärpt av Trygghetsutredningen 1995 men dess förslag hamnade efter regeringsskiftet i en byrålåda på justitiedepartementet.

Nu ropas det efter en Lex Panaxia och tillsyn genom Finansinspektionen. Då det kontantlösa samhället ser ut att dröja behövs det i alla händelser en bättre kontroll av värdetransportverksamheten. Det behövs också bättre och bekvämare hantering av kontanta medel efter att bankerna bland annat på grund av rånriskerna försämrat sin service till företagskunderna. De insättningsautomater som finns i bankernas entréer i anslutning till uttagsautomater är långsamma och överför rånrisken till kunderna. Utan värdetransporterna skulle det vid stängningsdags vara överfullt med företagskunder som ville sätta in dagskassorna i insättningsautomaterna. För det var länge sedan som de flesta banker slopade sin service med att ta emot kontanterna. Men visst är det på tiden att se över 1974-års lag om bevakningsföretag och öka tillsynen både av ”vanliga” bevakningsföretag och av de värdetransportföretag som lyder under den lagen.

Hanteringen av pengar automatiseras fortlöpande. Det finns numera automater som värdetransportföretagen hyr ut till sina kunder. De räknar pengar, förvarar dem säkert och låter värdetransportföretaget hämta pengarna i säker kassett för uppräkning och kvalitetskontroll innan de bokförs på kundens bankkonto. Den enda nackdelen med dessa automater är att de kostar pengar – några tusenlappar per månad vilket naturligtvis är ett betydande belopp för småföretagare som vill leverera in sina dagskassor till bank med värdetransport.

Det tar tydligen i bästa fall ett par dagar innan kunden får sitt kontoutdrag som bekräftar att pengarna kommit in på kontot. Det är för lång tid. Idealet i vår digitaliserade värld borde vara att kunderna redan påföljande dag ska kunna kontrollera att pengarna kommit fram. Av den nu aktuella debatten att döma tycks det både ta för lång tid att få kontoutdrag från bankerna och råda en viss passivitet på kundsidan för att snabbare få veta var deras pengar tar vägen.

Av Hans Wermdalen, CPP

(Detta inlägg är återskapat från 2012-10-09)