Förslag på lösning, angående svart bilexport för hundratals miljoner

Varje år skeppas tusentals bilar ut ur Sverige via svarta bilaffärer. Affärer som omsätter hundratals miljoner – och som kan pågå mitt framför ögonen på myndigheterna.

Titta på Uppdrag granskning på SVT som visades den 9 oktober 2012

Jag hoppas att alla myndigheter tar på sig sin kreativitetshatt och aktivt söker efter personer som missbrukar samhällets resurser genom olika kryphål i regelverket. Uppdrag granskning fyller en viktig roll genom att uppmärksamma den här typen av aktiviteter för oss skattebetalare, som samtidigt sätter press på myndigheterna som hängs ut.

Varför är det inte krav på att uppvisa giltigt svenskt körkort för fordonstypen när en privatperson köper ett fordon? Om köparen endast har utländskt körkort eller svenskt ID-kort bör ett intyg för ändamålet kunna utfärdas av Transportstyrelsen, före köpet. Det kan tillämpas för exempelvis motorintresserade ungdomar som vill kunna meka med fordon eller övningsköra med eget fordon. Med vissa utländska körkort får man köra bil i Sverige upp till ett år, detta system hindrar att de kan köpa en bil i Sverige om körkortet har slutat gälla i Sverige. Vid köp av avställda icke fungerande fordon kan det räcka med att uppvisa giltig ID-handling. Vid besiktning inför och vid påställning av fordon bör giltigt körkort för fordonstypen användas för identifiering.

Problemet med falska eller dubbla identiteter som nämndes i programmet samt utreda anhörighet kan minskas med DNA-teknik och fingeravtryck. Om jag inte är felunderrättad går det inte att få en svensk ID-handling innan man har ett personnummer, vilket försvårar att identifiera nyanlända personer. Asylsökande där staten har ett försörjningsansvar får ett LMA-kort till dess att identiteten är fastställd, men det är inget ID-kort. Varför inte utfärda ett tillfälligt ID-kort när identiteten är fastställd, men i avvaktan på personnummer? ID-kortet skulle kunna vara giltigt max ett år och innehålla uppgift om namn, födelsedatum, nationalitet, personnummer motsvarande i hemlandet, bostadsadress i Sverige, närmast anhörig, samordningsnummer, foto och längd. Varför inte lägga till DNA-profil och fingeravtryck? En del av uppgifterna kan vara lagrade på datachipet och samtliga uppgifter i centralt register för kontroll. PKU-registret vid KS används bara för forskning, DNA-profilen och fingeravtrycken i ID-kortet ska bara kunna användas för identifiering. Vi blir ju faktiskt varken mer eller mindre övervakade bara för att vi blir bättre på att säkerställa identifiering av personer.

Programmet nämnde att någon dessutom fick bidrag, samtidigt som han höll på med dessa svarta affärer. Det har tidigare visats program om människor som får olika typer bidrag som inte ens bor i Sverige eller till och med är avlidna. Varför inte kräva att bidragstagarna fysiskt visar upp sig och legitimerar sig på skatteverket, migrationsverket, socialkontoret, arbetsförmedlingen, banken eller postkontoret innan pengarna betalas ut. Identifiering skulle kunna ske med ID-kort i kombination med fingeravtryck. Vi skattebetalare behöver ju gå till jobbet varje dag för att få lön, det är väl inte för mycket begärt att bidragstagare visar upp sig någonstans minst en gång i månaden för att få ut pengarna.

Uppdrag granskning och andra undersökande journalister får säkert en hel del tips, förmodligen fler tips än de har möjlighet att undersöka. Polisen hade sannolikt inte fått eller kunnat utreda bilaffärerna som togs upp i programmet, eftersom en förundersökning kan inledas först när ett brott kommit till polisens kännedom.
Samhället kan spara enormt mycket pengar, öka skatteintäkterna och minska arbetslösheten genom att utreda ekonomiska oegentligheter.
Receptet för att minska ekonomisk brottslighet är att minimera vinningen från brottet genom snabb upptäckt, öka upptäcksrisken med bra kontrollfunktioner, effektiva utredningar med kompetenta utredare och snabb påföljd med ett effektivt rättsystem.

Därför vore det bra om det fanns en allmän tipslåda, där vem som helst kan lämna tips anonymt, som sedan undersöks av kompetenta utredare vid lämplig myndighet. Jag anser att alla myndigheter, särskilt de som lämnar ut bidrag, borde vara skyldiga att anlita tillräckligt många kompetenta utredare för att utreda ekonomiska oegentligheter med personuppklarning inom 3 månader eller fastställa om brott föreligger inom 1 månad, där utredningen sedan lämnas över till polis eller åklagare.

(Detta inlägg är återskapat från 2012-10-13)