Dold kameraövervakning värnar om integriteten

Datainspektionen skrev den 6 februari 2012 att kameraövervakning kan få användas för att förebygga brott. Men att dolda kameror är att jämställa med hemlig kameraövervakning och att det är förbehållet polisen.

Låt mig få resonera lite kring detta och min teoretiska utgångspunkt är Marcus (Felson, 2002, s. 21) resonemang, att brott nästan alltid innehåller tre komponenter. Ett stöldbegärligt objekt (fikakassan), en motiverad förvarare (tjuven) och en säkerhetsbrist (tillfälle).

Aha, det är säkerhetsbristen som ska åtgärdas. Nej, inte nödvändigtvis, jag föreslår att människor förväntas vara ärliga och att det är tjuven eller det tjuvaktiga beteendet som ska bort i första hand. Det är ingen mänsklig rättighet att få stjäla allt som inte är fastlåst.

Men enbart en kamera kan inte förhindra brott, eftersom en kamera inte kan sträcka ut en arm och ta tjuven i örat. Annat än om någon följer händelserna live i realtid och antingen skickar ut någon till platsen eller talar tjuven till rätta via högtalare. Men att ha personell monitorering på fikakassan är sannolikt inte ekonomiskt försvarbart, om man inte ens har kassapersonal. Men samtidigt går det inte att acceptera stöld ur kassan.

En kamera med inspelning kan dokumentera en händelse, som för det mesta är nödvändigt för att klara ut vad som har hänt.

Synliga eller kända övervakningskameror kan ha en spatialt avskräckande effekt på brott, men troligen liten avhållande effekt. Sannolikt har kameraövervakning effekten att den förflyttar brottsligheten, till ett mindre övervakat område, tills man sätter upp en kamera där och så vidare – till slut sitter övervakningskameror i varje hörn. Men om det stöldbegärliga objektet är tillräckligt lockande för den motiverade förövaren, räcker inte kameraövervakning – för detta påstående finns otaliga bildbevis.

Hade övervakningskameror inneburit en stor påverkan på människors integritet, hade kamerorna inte fångat några människor på bild. Vi hade i alla fall sett integritetsvärnande människor gå omvägar, för att undvika upptäckt. Men vissa tjuvar värnar dock om sin integritet, det räcker med att titta på Efterlyst, där många rånare och tjuvar bär maskering eller vänder bort ansiktet för att undvika identifiering.

Med hjälp av en inspelning från en dold okänd kamera är det mer sannolikt att fånga förövarens identitet och därmed lättare att identifiera vilka personer som kan vara intressanta för utredningen. Förutom att det tar tid och kostar pengar att inleda utredande samtal med all personal som var i tjänst. Ur integritetssynpunkt kan jag föreställa mig att det är betydligt värre att bli misstänkt och kanske till och med anklagad för en stöld ur kassan, bara för att jag jobbade en viss dag. Bli kallad till samtal, utfrågad av en utredare och känna mig ifrågasatt. Än om utredaren faktiskt kan se att jag köpte en arraksboll och ett wienerbröd vid fikarasten och inte ens behöver kalla mig till ett samtal.

Jag värnar om min integritet och jag jobbar hellre på en arbetsplats där jag vet att dold kameraövervakning kan förekomma ibland, i brottsutredande syften, på vissa utsatta ställen. Än att arbetsplatsen förvandlas till ett ”Big Brother hus”, där man möjligen kan gömma sig på toaletten, alternativt att tjuvar kan härja fritt och att alla misstänker varandra.

Läs mer om kameraövervakning och lagstiftningen i
Säkerhetsboken 2.0, den finns hos BokusBokia och Adlibris.

Läs mer om the elements of a criminal act i:
Felson, M. (2002). Crime and Everyday life, third edition. Thousand Oaks: Sage Publications.

PS.
Kameraövervakningslagen, konsten att sila mygg och svälja kameler.
Är tusentals fast monterade trygghets- och säkerhetskameror som sköts av ansvarstagande näringsidkare eller fastighetsägare ett integritetsproblem — i jämförelse med miljontals mobiltelefoner och smartphones med kameror som omedelbart kan ladda upp video och bilder till t.ex. YouTube och Facebook för allmän beskådan helt utan reglering?

Nej, jag tycker inte att privat användande av kameror ska regleras, jag vill bara poängtera att integritetsdebatten har gått vilse.

Vad tycker du?

Diskutera på LinkedIn eller Facebook.

(Detta inlägg är återskapat från 2012-02-28)