Behöver man vara smart, om man har en Smartphone?

Under 2010 var varannan mobiltelefon som såldes en Smartphone, det var dubbelt så stor andel jämfört med året innan. Ökningen av andelen Smartphones drivs på av den ökande användningen av olika mobila tjänster som t ex mobilsurfande och e-post i mobilen.

Försäkringbolaget If genomförde en undersökning i slutet av 2010 bland 3573 personer runt om i Sverige, om deras mobiltelefoner. Det visade sig att 10% hade fått sin mobiltelefon stulen en eller flera gånger och 15% hade tappat bort mobiltelefonen en eller flera gånger. I Stockholm var siffrorna betydligt högre, 19% hade blivit bestulna och 23% hade tappat bort mobilen vid minst ett tillfälle. Toppen i statistiken inträffade i samband med lanseringen av iPhone 4. Det framgick inte av undersökningen om det var den gamla luren som tappades bort eller om det var den nya som blev stulen.

Smarta telefoner, surfplattor och andra mobila enheter har förändrat vårt sätt att använda Internet. Små enheter, som är lätta att ta med, praktiskt sätt för oss att läsa nyheter, kolla e-post, ansluta till företagets nätverk, utföra banktransaktioner eller förvara stora mängder information. De medför även en risk, inte bara för att de är relativt dyra, vilket även gör dem stöldbegärliga.

IT-brottslingar har fått upp ögonen för mobilanvändare, mobila enheter kan vara det primära målet för IT-brottslingar istället för vanliga datorer, redan inom ett par år. Om en hacker kommer åt innehållet i en Smartphone så är det möjligt att de kan komma över en hel del känslig information. Till exempel kontaktuppgifter, sparade lösenord, bank- och kontoinformation, som kan användas för att stjäla dina pengar och kanske till och med din identitet.

Därför är det viktigt att vara säkerhetsmedveten när man använder sin mobil, precis som med all annan information och IT. Här kommer några grundläggande tips hur du kan skydda dig mot IT-brott när du använder din Smartphone.

1. Anslut till Internet via krypterad Wi-Fi eller via operatörens mobilnät. Undvik öppna nät och bluetooth.

2. Var misstänksam mot okända länkar och konstiga meddelanden. Lämna aldrig ut lösenord, eller lämna finansiell information om du inte vet vem som frågar och vad de ska ha den till.

3. Installera bara kända applikationer från tillverkare eller platser med gott renommé.

4. Håll dig uppdaterad avseende IT-säkerhet. Kunskap om hoten och riskerna är lika viktigt som att ha ett uppdaterat anti-virusprogram och att installera de senaste uppdateringarna.

5. Använd starka (komplicerade) lösenord, helst inte samma lösenord på mer än ett ställe, byt lösenord då och då.

6. Undvik att förvara hemlig eller känslig information okrypterad i mobilen eller andra lagringsmedia.

Ett aktuellt exempel: Veckan den 20 juni 2011 blev Arizona Department of Public Safety (AZDPS) i USA utsatta för ett intrång via Internet i deras e-postsystem. Inloggningsuppgifter till minst sju personer som arbetar vid AZDPS hade avslöjats och hundratals dokument som troligen var bilagor i e-postmeddelanden, rapporter med mera läckte ut till hackarna. Hackarna publicerade namn och kontaktuppgifter på personerna vars konton blivit hackade, kontaktuppgifter till deras anhöriga och alla dokument på Internet.
Källa: http://www.azdps.gov/Media/News/View/?p=315

Detta kan bli konsekvensen när man ansluter via öppna nätverk och någon obehörig lyssnar på trafiken.
Hade bilagorna varit filkrypterade hade hackarna inte kunnat läsa innehållet i dessa dokument.

Stanna upp och tänk innan du ansluter eller klickar på en okänd länk.
Rapportera misstänkta hot. Om du ser något, säg något!

(Detta inlägg är återskapat från 2011-06-25 10:31:50)