Vill du känna dig trygg eller vara säker?

”Trygg” kan mycket väl vara en falsk känsla av säkerhet. Att vara ”säker” är däremot ett tillstånd. När någon pratar om trygghetsvandringar eller att göra något för att skapa trygghet så betyder det att man gör något för att uppnå en känsla av trygghet inte nödvändigtvis för att situationen ska bli säkrare.

Trygg adj. som inte behöver känna sig oroad eller hotad om person.
Säker adj. som inte medför fara.
Ur Norstedts svenska ordbok.